An Angel at My Table

2016

"La salut mental és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afectacions o malalties."

OMS (Organització Mundial de la Salut).

Amb l'objectiu fonamental la immobilitat del paisatge, partim de la idea d'un dia qualsevol en la unitat d'aguts d´un hospital psiquiàtric. A l'hospital es respira un ambient envoltat d'una relativa monotonia, un espai on conviuen diferents personatges; pacients i personal sanitari. Es desenvolupa una atmosfera onírica i oberta entorn a la bogeria, on a poc a poc es va desdibuixant i distorsionant cap a un ambient ambigu i evocador amb els diferents paisatges que s'entrecreuen, adoptant diferents referents històrics o conceptuals.

En el mitjà clínic s´ha anat delimitant i definint uns límits difícils de destriar, entre la normalitat i l'anormalitat. A partir d'aquí, la “salut mental” s'ha transformat en un mecanisme de valoració i control social, mesurat i determinat per la psiquiatria. D'aquesta forma és possible diagnosticar com a patologies la diversitat de la humanitat amb les seves contradiccions i la seva singularitat. “El personal clínic ha d'assumir que l'entorn es troba en un canvi constant, i ha de mantenir l'atenció enfront l'aparició de nous riscos”. D'aquesta manera ens introduïm en la unitat d'aguts d´un hospital psiquiàtric, on se'ns convida a una recerca al voltant del concepte de salut mental. “An Angel at My Table” pretén construir-se en l'encreuament entre una multiplicitat de límits; a través de la segmentació, es creen diferents perspectives que enllacen l'experiència dels intèrprets amb l'experiència del públic.

Escena 1 Escena 2